Meldepliktig handel - Birgitta Stymne Göransson

Birgitta Stymne Göransson, medlem av styret i Orkla ASA, har i dag den 19. februar 2007 kjøpt 500 aksjer i Orkla til en snittkurs på 430,00 kroner.

Etter denne transaksjonen eier Birgitta Stymne Göransson og nærstående 500 aksjer i Orkla.
 
 
 
Referanse:
Siv M. Skorpen Brekke, Orkla Investor Relations - Tel.: +47 2254 4455