Meldepliktig handel - Bjørg Ven

Bjørg Ven, medlem av styret i Orkla ASA, har den 13. mars 2008 kjøpt 2 500 aksjer i Orkla til en snittkurs på 62,40 kroner.
Etter denne transaksjonen eier Bjørg Ven og nærstående 10 000 aksjer i Orkla.
 
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4411