Meldepliktig handel - Bjørg Ven

Bjørg Ven, medlem av styret i Orkla ASA, har i dag kjøpt 5 000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 48,51 kroner.
 
Etter denne transaksjonen eier Bjørg Ven 15 000 aksjer i Orkla.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 7. november 2008
 
Referanse:
Rune Helland, direktør Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4411