Meldepliktig handel BWG Homes ASA

Orkla ASA har den 12. august 2011 kjøpt 150 000 aksjer i BWG Homes ASA til kurs kroner 14,50 pr aksje.
Etter denne transaksjonen eier Orkla ASA 7,3 millioner aksjer som utgjør 7,43 % av kapitalen.
 
Espen Wiik, som er Vice President Strategy Development i Orkla ASA, er styremedlem i BWG Homes ASA.
 
Orkla ASA,
Oslo, 15. august 2011
 
Kontakt:
Siv M. Skorpen Brekke
VP Orkla Investor Relations
Tel: +47 930 56093
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12