Meldepliktig handel BWG Homes ASA

Orkla viser til melding fra BWG Homes av 15. februar 2012. Orkla ASA har, i en rettet emisjon, tegnet seg for 2 616 300 aksjer i BWG Homes.
 
Etter denne transaksjonen er Orklas eierandel i BWG Homes uendret, og utgjør 7,5% av kapitalen.
 
Espen Wiik, som er ass. direktør for strategiutvikling i Orkla ASA, er styremedlem i BWG Homes ASA.
 
Orkla ASA,
Oslo, 15. februar 2012
 
Kontakt:
Rune Helland
SVP Investor Relations, Tel: 2254 4411
 
Siv Merethe S. Brekke
VP Orkla Investor Relations, Tel: +47 2254 4455
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12