Meldepliktig handel - Dag J. Opedal

02.06.2005: Orkla ASA har den 1.6.2005 tildelt konsernsjef Dag J. Opedal 20.000 opsjoner. Opsjonene gir rett til å kjøpe et tilsvarende antall Orkla-aksjer.

Strikekursen er NOK 242.  Disse opsjonene kan utøves i perioden fra tidspunktet for offentliggjørelse av Orklas årsresultat for 2007 (februar 2008) og utløper 28. februar 2011.
Orkla ASA har videre forpliktet seg til å tildele Opedal tilsvarende 50.000 opsjoner (hans tidligere avtale var 30.000) henholdsvis om et år og to år med strikekurs lik børskurs på tildelingstidspunktet tillagt 10%.
 
Etter dette fremkommer følgende for Dag J. Opedal:
Ny tildeling: 20.000 opsjoner.
Sum opsjoner etter tildeling 180.000.
Hvis i uoppsagt stilling;  tildeling i 2006: 50.000 og tildeling i 2007: 50.000.
Total aksjebeholdning 21.213. Kontantbonus (syntetiske opsjoner): 70.000
 
Samlet utstedte opsjoner er 1.705.477.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 430.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av  kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orkla 6.279.413 egne aksjer. General­forsamlingens vedtak om å amortisere 4.016.071 aksjer ventes effektuert i august d.å.  Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 2.263.342.    
 
English version may be found at www.orkla.com