Meldepliktig handel egne aksjer

Orkla ASA har i dag den 11. august 2006 kjøpt 200 000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 287,38 pr. aksje. Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 1 692 799 aksjer.   
 
 
 
Ref.:
Ole Kristian Lunde, informasjonsdirektør, Tel: +47 22 54 44 31