Meldepliktig handel egne aksjer

Orkla ASA har den 16. juli 2004 kjøpt 140.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 173,82. Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 8.519.125 aksjer.

Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 6.911.974.