Meldepliktig handel egne aksjer

16.07.2004: Orkla ASA har den 15. juli 2004 kjøpt 270.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 174,59.

Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 8.379.125 aksjer.        
 
Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 6.771.974.