Meldepliktig handel egne aksjer

15.07.2004: Orkla ASA har den 14. juli 2004 kjøpt 410.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 175,05.

Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 8.109.125 aksjer.
 
Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 6.501.974.