Meldepliktig handel egne aksjer

14.07.2004: Orkla ASA har den 13. juli 2004 kjøpt 180.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 171,59.

Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 7.699.125 aksjer.          
 
Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 6.091.974.