Meldepliktig handel egne aksjer

14.05.2004: Et 100 % eiet datterselskap av Orkla ASA har den 14.mai 2004 kjøpt 77.135 Orkla-aksjer gjennom en fisjon av Orkla Exolon ASA i henhold til avtale med Washington Mills Company, Inc.

Kjøpet skjer til en gjennomsnittskurs på kr 169,20. Transaksjonen innebærer at Washington Mills Company, Inc. overtar hele den operative virksomheten ved Orkla Exolon.
 
Etter denne transaksjonen er Orklas beholdning av egne aksjer 7.608.756. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når amortiseringen er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 6.001.605.