Meldepliktig handel - egne aksjer

19.05.2003: Det vises til tidligere børsmeldinger angående Orklas derivatposisjon knyttet til sikring av konsernets aksjekursbaserte kontantbonusordning, senest 28.02.2003.

Orkla har den 16.05.2003 økt sin eksponering i finansielt, kontantavregnet derivat knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling med tilsvarende 180.000 underliggende aksjer. Transaksjonen er avregnet til kurs kr 125,60. Transaksjonen er gjennomført som et naturlig ledd i den løpende tilpasningen av sikringsnivået for denne ordningen.
 
Etter denne transaksjonen har Orkla gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 494.400 underliggende aksjer knyttet til kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orkla 9.605.282 egne aksjer. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 2.392.250 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 7.213.032.