Meldepliktig handel - egne aksjer

28.02.2003: Orkla har den 27.02.2003 redusert sin eksponering i finansielt, kontantavregnet derivat knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling med tilsvarende 120.000 underliggende aksjer.

Transaksjonen er avregnet til kurs 92,01. Derivatposisjonen har vært knyttet til sikring av konsernets aksjekursbaserte kontantbonusordning og er gjennomført som et naturlig ledd i den løpende tilpasningen av sikringsnivået for denne ordningen.
 
Orklas beholdning av egne aksjer er 9.605.282 aksjer. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 314.400 underliggende aksjer i gjenværende del av sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.