Meldepliktig handel - egne aksjer

26.02.2003: Orkla har den 25.02.2003 redusert sin eksponering i finansielt, kontantavregnet derivat knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling med tilsvarende 150.000 underliggende aksjer.

Transaksjonen er avregnet til kurs NOK 92,27. Derivatposisjonen har vært knyttet til sikring av konsernets aksjekursbaserte kontantbonusordning og er gjennomført som et naturlig ledd i den løpende tilpasningen av sikringsnivået for denne ordningen.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 9.605.282 aksjer. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 569.400 underliggende aksjer i gjenværende del av sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.