Meldepliktig handel - egne aksjer

24.02.2003: Orkla har den 21.02.2003 redusert sin eksponering i finansielt, kontantavregnet derivat knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling med tilsvarende 150.000 underliggende aksjer.

Transaksjonen er avregnet til kurs NOK 95,262. Derivatposisjonen har vært knyttet til sikring av konsernets aksjekursbaserte kontantbonusordning og er gjennomført som et naturlig ledd i den løpende tilpasningen av sikringsnivået for denne ordningen.
 
Orkla ASA har videre gjennom dagen den 21.02.2003 kjøpt 1.000.000 egne aksjer gjennom megler til kurs NOK 95,648.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 9.105.282 aksjer. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 844.400 underliggende aksjer i gjenværende del av sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.