Meldepliktig handel - egne aksjer

21.02.2003: Orkla ASA har etter børsens stengetid den 20.02.2003 initiert en reduksjon av sin eksponering i finansielt, kontantavregnet derivat knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling med tilsvarende 680.000 underliggende aksjer.

Transaksjonen kontantavregnes til markedsbaserte kurser. Derivatposisjonen er knyttet til sikring av konsernets aksjekursbaserte kontantbonusordning, og transaksjonen gjennomføres som et naturlig ledd i den løpende tilpasningen av sikringsnivået for denne ordningen.
 
Orklas beholdning av egne aksjer er 8.105.282 aksjer. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 994.400 underliggende aksjer i sikringsposisjon knyttet til kontantbonusordningen.