Meldepliktig handel - egne aksjer

17.01.2003: Orkla ASA har den 17. januar 2003 kjøpt 100.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 118,75.

Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 8.105.282 aksjer.