Meldepliktig handel - egne aksjer

Orkla ASA har den 30. desember 2002 kjøpt 100.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 118,18. Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 8.005.282 aksjer.