Meldepliktig handel egne aksjer

Orkla ASA har den 20.12.2002 kjøpt 200.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 119,35. Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 7.905.282 aksjer.