Meldepliktig handel egne aksjer

I henhold til tidligere børsmeldinger datert 19.11.2002 og 11.12.2002 om tilbud til Orklas ansatte om å kjøpe Orkla-aksjer har Orkla overført 238.950 Orkla-aksjer til egne ansatte.
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 7.705.282 aksjer.