Meldepliktig handel egne aksjer

18.11.2002: Orkla ASA har den 15. november 2002 kjøpt 100.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 119,50.

Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 7.944.232 aksjer.