Meldepliktig handel egne aksjer

Orkla ASA har den 29.08.2002 kjøpt 1.000.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 128,50. Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 7.844.232 aksjer.