Meldepliktig handel egne aksjer

27.06.2002: Orkla ASA har den 26.06.2002 kjøpt 250.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 141,41. Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 9.788.902 aksjer.

Generalforsamlingen vedtok i mai å amortisere 2.944.670 egne aksjer, og amortiseringen antas gjennomført i august (og er således ikke reflektert i ovenstående.)
 
Enclosed to www.ose.no is an English version of this notification.