Meldepliktig handel egne aksjer

Orkla ASA har den 12.03.2002 kjøpt 100.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 154,00. Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 8.858.902 aksjer.