Meldepliktig handel - egne aksjer

Orkla ASA har den 14. august 2007 kjøpt 1 500 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 95,32 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 13 610 460 aksjer.    
 
 
 
IR kontakt:
Siv Merethe S. Brekke, IR, Tel.: +4722544455