Meldepliktig handel egne aksjer

Dato: 18. august 2006
 
Orkla ASA har i dag den 18. august 2006 kjøpt 200 000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 302.14 pr. aksje. Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 2 492 799 aksjer.   
 
 
Ref.:
Rune Helland, Ass. Direktør IR, Tel: +4722544411
Siv Merethe Skorpen, IR, Tel.: +4722544455