Meldepliktig handel egne aksjer

Orkla ASA har i dag den 15. august 2006 kjøpt 200 000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 291,9405 pr. aksje. Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 1 892 799 aksjer.    
 
Ref.:
Rune Helland, Ass. Direktør IR, Tel: +4722544411
Siv Merethe Skorpen, IR, Tel.: +4722544455