Meldepliktig handel - Elkem

30.10.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 29. oktober 2002 kjøpt 47.008 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 179 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 18.915.830 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 38,4 prosent