Meldepliktig handel - Elkem

29.10.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 28. oktober 2002 kjøpt 1.400 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 179 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 18.868.822 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 38,3 prosent.