Meldepliktig handel - Elkem

28.10.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 25. oktober 2002 kjøpt 17.600 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 179 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 18.867.422 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 38,3 prosent.