Meldepliktig handel - Elkem

23.10.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 23. oktober 2002 kjøpt 275.500 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 180 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 18.849.822 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 38,3 prosent.