Meldepliktig handel - Elkem

21.10.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 18. oktober 2002 kjøpt 4.078 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 179 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 18.557.872 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 37,7 prosent.