Meldepliktig handel - Elkem

Orklas Investeringsvirksomhet har den 19. februar 2003 solgt 100 aksjer i Elkem ASA til kurs NOK 133,- per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 19.436.502 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 39,44%.

Bakgrunnen for salget er Børsklagenemndens vedtak av 18. februar 2003 som opprettholder børstyrets vedtak av 18. desember 2002 om å konsolidere Orkla med  Nordstjernen Holding for så vidt gjelder selskapenes eierandeler i Elkem.
 
Som meddelt i børsmelding av 19. desember 2002 vil Orkla ikke gjennomføre pliktig tilbud på utestående aksjer i Elkem. Orkla har med dette salget brakt den samlede eierandelen til Orkla og Nordstjernen Holding i Elkem under 40%.