Meldepliktig handel - Engeland

Orkla innløste 22. mars 2005 totalt 34.666 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere, hvorav 16.666 opsjoner til strikekurs NOK 138 og 18.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus) til strikekurs NOK 97,05.

Transaksjonene gjelder primærinnsider Roar Engeland, adm.dir. i Orkla ASA, som kjøpte netto 10.666 aksjer i Orkla den 22. mars 2005, idet han solgte 6.000 av ovennevnte aksjer i markedet til kurs NOK 229,72.  Hans nye beholding i Orkla er 23.768 aksjer og 113.334 opsjoner samt 80.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus).
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter innløsning er 6.326.345. Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.740.743.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 430.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.