Meldepliktig handel - Geir Aarseth

Nærstående til Geir Aarseth, direktør i Orkla ASA, har i dag den 10. mai 2007 kjøpt 200 aksjer i Orkla til en snittkurs på 97,95 kroner.

Etter denne transaksjonen eier Geir Aarseth og nærstående 7 630 aksjer og 30 000 opsjoner i Orkla.
 
 
 
Referanse:
Siv M. Skorpen Brekke, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4455