Meldepliktig handel - H C Andersen

25.02.2003: Adm.dir. Håkon C Andersen, Orkla Foods, har den 25.2.2003 kjøpt 1.500 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 93,-.

Hans beholdning etter kjøp er 9.102 aksjer.