Meldepliktig handel - Håkon Mageli

Håkon Mageli, direktør Corporate Affairs i Orkla, overførte fredag 29 755 aksjer i Orkla ASA til kurs 40,80 kroner til Matrospynten AS, organisasjonsnummer 993405809.
 
Matrospynten er Magelis heleide selskap. Håkon Mageli og nærstående har en beholdning av Orkla-aksjer på tilsammen 51 736 aksjer og 90 000 opsjoner.
 
Orkla ASA,
Oslo, 15. desember 2008
 
Referanse:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4426