Meldepliktig handel - Halvor Stenstadvold og Terje Andersen

12.08.2005: Orkla innløste 11. august 2005 totalt 49.300 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere, hvorav 40.000 opsjoner til strikekurs NOK 135, 3.300 til NOK 130 og 6.000 til NOK 127.

Transaksjonene gjelder følgende primærinnsiderne:
- Halvor Stenstadvold, adm.dir. i Orkla ASA, innløste 40.000 opsjoner til kurs 135 og solgte samtidig 40.000 aksjer i markedet til kurs NOK 253,06.  Hans nye beholdning i Orkla er 13.107 aksjer, 15.000 opsjoner og 40.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus).
 
- Terje Andersen, økonomidirektør i Orkla ASA, innløste de øvrige 9.300 opsjonene og solgte samtidig 9.000 aksjer i markedet til kurs NOK 253,06.  Hans nye beholding i Orkla er 2.900 aksjer, 21.700 opsjoner samt 3.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus).
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.575.875.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 430.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orkla 6.162.478 egne aksjer. General­forsamlingens vedtak om å amortisere 4.016.071 aksjer ventes effektuert i august d.å.  Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 2.146.407.