Meldepliktig handel i Elkem av Orkla

08.11.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 7. november 2002 kjøpt 47.580 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 179 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 19.060.974 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 38,7 prosent.