Meldepliktig handel i Elkem av Orkla

Orklas Investeringsvirksomhet har den 4. desember 2002 kjøpt 13.859 aksjer i Elkem ASA til kurs kr. 152 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 19.421.502 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 39,4 prosent.