Meldepliktig handel i Elkem av Orkla

Orklas Investeringsvirksomhet har den 3. desember 2002 kjøpt 9.000 aksjer i Elkem ASA til kurs kr. 155 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 19.407.643 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 39,4 prosent.