Meldepliktig handel i Elkem av Orkla

25.11.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 22. november 2002 kjøpt 21.200 aksjer i Elkem ASA til kurs kr. 175 per aksje.

Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 19.195.330 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 39,0 prosent.