Meldepliktig handel i Elkem av Orkla

21.11.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 21. november 2002 kjøpt 37.108 aksjer i Elkem ASA til kurs kr. 176 per aksje.

Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 19.174.130 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 38,9 prosent.