Meldepliktig handel i Elkem av Orkla

14.11.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 13. november 2002 kjøpt 11.868 aksjer i Elkem ASA til kurs kr. 175,49 per aksje.

Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 19.072.842 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 38,7 prosent.