Meldepliktig handel i Elkem av Orkla

Orklas Investeringsvirksomhet har den 5. desember 2002 kjøpt 15.100 aksjer i Elkem ASA til kurs kr. 153,50 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 19.436.602 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 39,4 prosent.