Meldepliktig handel - Jan Thomsen

Jan Thomsen, Chief Risk Officer i Orkla, har den 17. september 2008 kjøpt 5 000 aksjer i Orkla ASA til kurs kroner 57,30 pr. aksje.
 
Etter denne transaksjonen eier Jan Thomsen og nærstående 35 828 aksjer og 50 000 opsjoner i Orkla ASA.

Orkla ASA,
Oslo, 18. september 2008
 
Referanse:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4426