Meldepliktig handel - Jan Thomsen

Jan Thomsen, Chief Risk Officer i Orkla, har den 19. februar 2009 kjøpt 5 000 aksjer i Orkla ASA til kurs kroner 44,80 pr. aksje.
 
Etter denne transaksjonen eier Jan Thomsen og nærstående 41 712 aksjer og 60 000 opsjoner i Orkla ASA.
 
Orkla ASA,
Oslo, 20. februar 2009
 
Referanse:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4426