Meldepliktig handel - Jebsen

Nærstående selskap til konsernsjef Finn Jebsen har i dag kjøpt 10.000 aksjer i Orkla til kurs NOK 131,96.

Etter kjøp har Finn Jebsen og nærstående en total beholdning på 215.204 aksjer.
 
Please see www.orkla.com og www.ose.no for an English version of this notification.