Meldepliktig handel - Jesper

Jesper Ovesen, styremedlem i Orkla ASA, har den 6. mai 2011 kjøpt 20.000 aksjer i Orkla ASA til snittkurs kroner 51.10 pr. aksje.

Etter denne transaksjonen eier Jesper Ovesen og nærstående 20.000 aksjer i Orkla ASA.

 

Orkla ASA,
Oslo, 9. mai 2011

Kontakt, Orkla Investor Relations:
Siv M. Skorpen Brekke 
Tel.: +47 22 54 44 55

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12